Bewust Bouwen

 

Bewuste
Bouwers


Bouwinvest als bewuste bouwer voor Building 1931 en 1962.
Builiding 1931 en 1962 zijn gevestigd in een prominente omgeving in Amsterdam, tegenover het iconische Olympische stadion. Dit vraagt om een aanpak waarbij behalve de bouwers ook de omgeving zich betrokken voelt. Daarom is er gekozen voor de Bewuste Bouwer gedragscode. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op maatschappelijke vlak. De bouwplaats is niet voor ons alleen, maar een onderdeel van de samenleving. Het is ons streven om de hinder te beperken voor buurtbewoners en voorbijgangers en de omgeving te informeren en te betrekken bij het realiseren van dit project.

 
Het is ons streven vriendelijker te zijn voor de natuur zo zuinig te zijn met de middelen die natuur ons schenkt. Door deze maatregelen te nemen hopen we u en het milieu zo min mogelijk te belasten:
 
Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats nemen we uiterst serieus, voor dat dit project van start is gegaan zijn de risico’s in kaart gebracht en zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

Beide bouwplaatsen zijn volledig afgesloten met bouwhekken, maar wel met verlaagde delen zodat ook kinderen en rolstoelgebruikers kunnen zien wat er gebeurd.

De bouwplaats wordt bewaakt door een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in het 24/7 bewaken van bouwterreinen.

The Olympic Amsterdam heeft een eigen portier die dagelijks aanwezig is van 06:30 tot 16:00. Iedere bezoeker of medewerken wordt haar geregistreerd daarbij is het verplicht jezelf te legitimeren alvorens je de bouwplaats betreedt.

De ingangen zijn voorzien van een tourniquet die alleen te betreden is met een identificatiepas van Bouwinvest. Zo zorgen we ervoor dat we weten wie zich achter de hekken bevinden en voor welk bedrijf ze werken.

De portier is tevens de logistieke coördinator en zorgt ervoor de transport in goede banen worden geleid.

Maatregelen om stofhinder te beperken
Het stof dat vrijkomt bij bouwwerkzaamheden wordt gelijk afgezogen of bevocht. Dit voorkomt dat de stof vrij komt en zal verspreiding tegengaan.
Het scheiden van 7 afvalstromen
Een groot deel van de schadelijke impact die bouw veroorzaakt komt voort uit materiaalgebruik: de productie van grondstoffen, het transport ervan en de verwerking van bouw- en sloopafval. Door hergebruik en recycling wordt de impact vermindert. Op bouwplaats hebben we oud materiaal ingezet voor diverse doeleinden.
Hinder door geluid wordt beperkt
De uitvoerder huurt materieel in dat aangedreven wordt op elektrische energie i.p.v. zware dieselmotoren. Op de bouwplaats is het niet toegestaan om een radio af te spelen
Bouwplaatsverlichting met daglicht sensor
Met een daglichtafhankelijke regeling wordt de hoeveelheid kunstlicht afgestemd op de lichtbehoefte, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht. Besparing op het elektriciteitsverbruik voor verlichting tot 50%. Wanneer daglicht beperkt is, zal de besparing 20 tot 30% zijn.
Hergebruik van hout
De houtenplaten die tijdens het slopen gevonden zijn, zijn hergebruikt om zelfgemaakte borden van te maken. Deze zijn gemaakt op de poorten te voorzien van nummers en plattegronden.
Stofschermen
Behalve dat de stofschermen van Blowup media de bouwplaats voorziet van kunst en reclame zorgen de stofschermen van Blowup media er ook voor dat medewerkers geen inkijk hebben op de omliggende omgeving. Zodat de privacy van de buren gewaarborgd worden.
Energie-en waterverbruik
The Olymic gebouwen zijn beide BREEAM projecten, BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. het streven is om '' Good '' te behalen. Lees hier meer over breeam
Water- en energie gebruik
Het water en energie verbruik word maandelijks en gemonitord en uitgezet in een grafiek. Het werkelijke gebruik wordt getoetst aan de vooraf gestelde doelstelling. Hiermee wil Bouwinvest stimuleren dat iedereen op de bouwplaats duurzaam en milieuverantwoord te werk gaat Klik hier voor de monitoring.
Afval management
Al hoewel dit project een Breeam "Good '''project is heeft Bouwinvest ambitieuze streven omtrent afvalmanagement.

Heeft u vragen of suggesties?


Neem contact